Artikkeli on julkaistaan kahden vuoden välein uusittuna  ”Kiekkolehti” nimisessä jäkiekkolehdessä

 

Jääkiekkolääkärit

Suomen Jääkiekkolääkärit on rekisteröity yhdistys, johon kuuluu jääkiekon parissa toimivia lääkäreitä. Lääkärit toimivat eri rooleissa juniorikiekosta aikuiskiekkoiluun saakka. Seuraavassa pitkittäisleikkaus jääkiekkolääkärin toimenkuvasta luistelukouluiästä alkaen.

 

Luistelukoulu alkaa yleensä 6-7 -vuotiaana, jolloin leikkien ja hauskaa pitäen on mahdollista opetella motorisia taitoja. Jääkiekossa tärkein, luistelutaito, opitaan nimenomaan kymmenen ensimmäisen ikävuoden aikana, jolloin liikemuistin avulla opitaan luisteluun liittyvät motoriset kuviot. Luistelukouluiässä ongelmia ovat usein tuki- ja liikuntaelinten rakennepoikkeavuudet –  esimerkiksi askeltamisvirheet – luuston kasvuhäiriöt, luuston ja nivelien sairaudet sekä ns. systeemisairaudet, jotka vaikuttavat – tai ovat vaikuttamatta – liikuntaan.

 

Luistelukouluiässä jääkiekkolääkärit voivat vaikuttaa jääkiekon vaatimiin suojuksiin ja niiden käyttöön; jääkiekkoa harrastavan lapsen ja nuoren pitäisi erottua ei aktiivisesti harrastavasta ikätoveristaan esimerkiksi yleisöluisteluissa käyttämänsä kypärän perusteella, kuitenkin valitettavan usein kypärä jää ”vapaaluistelussa” kotiin. Samoin, polvien suojaaminen kaikissa luistelutapahtumissa ei suinkaan ole siirtynyt – toisin kuin esimerkiksi lentopallossa – vielä yleiseen tietoisuuteen jääkiekkoilijoiden parissa

 

Juniori-iässä pelit tuovat mukanaan selvästi enemmän henkisiä ongelmia, kun valmentajien, vanhempien ja poikien ajatukset menevät ristiin; joukkueessa pelaaminen aiheuttaa usein ristiriitoja. Selvästi ongelmallisiakin lapsia on joukossa ja heidän jatkohoitoon ohjaaminen jääkiekkolääkärin toimesta on mahdollista. Lisäksi hyvin väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi voi saada erittäin arvokasta tukea kasvulleen joukkueen kanssa pelatessaan.

 

Jääkiekkolääkärit ovat mukana ensiapukoulutuksien järjestämisissä ja niiden laadun valvomisessa. Jääkiekko on niitä harvoja urheilumuotoja, joissa on aina helppo järjestää tehokas kylmähoito lumipussin avulla; vielä on kuitenkin lukuisia joukkueita, joilla kylmähoito korvataan tehottomalla kylmäsuihkeella. Alkuvaiheessa kolhut ovat vielä onneksi pieniä, mutta tärkeintä onkin joukkueiden totuttaminen siihen, että ensiapuvalmius on oltava jokahetkinen. Samoin jatkohoidon järjestäminen riittävän tehokkaasti on ensiarvoisen tärkeää.

 

Vanhemmalla juniori-iällä kesäharjoittelu on eri tyyppinen kuin  talven jääharjoittelu, jolloin rasitusvammat ja loukkaantumiset seuraavat toisiaan. Tyypillisin kesäharjoitteluun liittyvä rasitusvamma on askeltamisvirheestä johtuva nilkan, polven tai lonkan kiputila. Usein siihen liittyy lihashuollon laiminlyönnistä johtuva pehmytosavamma. Rasitusvamman takana voi olla väärä harjoittelun ajoitus, yksipuolinen harjoittelu, liian vähäinen lepo, voimaharjoittelun tekniikkavirheet yms.

 

Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan jääkiekkotapaturmat lisääntyvät jyrkästi C-junioreista ylöspäin. Tämä on havaittu myös Suomen Jääkiekkoliitossa, jonka Kilpailusäännön mukaan A-junioreiden SM karsintasarjassa, A-nuorten I-divisioonassa sekä B-nuorten SM sarjassa on lääkärin tai ensiapukoulutuksen saaneen henkilön läsnäolo pakollinen uhkasakon uhalla. A-junioreiden SM-liigassa ja Suomi-sarjassa on lääkärin läsnäolo pakollinen.

 

Kontakteja lääkäriin tulee kauden aikana muitakin. Valmentajan tietämys ei aina riitä normaalin sairauden aiheuttaman harjoittelu- tai pelitauon pituuden määrittämisessä. Joukkueen johdon kanssa suunnitellaan myös muuta terveydenhoitoa, esimerkiksi rokotteiden tarvetta.

 

Vanhemmilla ikäluokilla play-off -pelit kiihdyttävät peli/harjoittelutahtia ennen kauden loppua. Urheilijoiden ravitsemuksen suunnittelussa tarvitaan joskus jääkiekkolääkärin ammattitaitoa. Nuoremmilla junioreilla ravitsemukseen kiinnitetään huomiota tietenkin pelimatkoilla, jolloin joukkueruokailut ovat osa kasvattamista, mutta erityisesti monta peliä päivässä sisältävät turnaukset laittavat ravitsemusvaatimukset todella korkealle tasolle.

 

A-junioreilla ja liigajoukkueilla on yleensä nimetty omat lääkärit, jotka tietenkin pitävät huolen kotipelien lääkärihuollosta, mutta ovat joukkueiden mukana myös harjoituksissa ja ottavat vastuun koko joukkueen lääkärihuollosta.

 

Kerran sattunut tapaturma aiheuttaa tapahtumaketjun, jonka koordinaattorina joukkueen lääkäri toimii. Tehokkaasta ensiavusta huolimatta tarvitaan kuvantamistutkimuksia ja toisinaan vielä leikkaus- tai tähystystoimenpiteitäkin, jotka koordinoi joukkueen lääkäri. Kun koko tapahtumasarja kuntoutuksineen on käyty läpi, haetaan tutkimus- ja hoitokulujen korvausta vakuutusyhtiöltä.

 

Jääkiekkolääkäreihin kuuluu eri erikoislääkäreitä useilta lääketieteen aloilta. Ensihoitoon ja joukkueen lääkintähuollon organisointiin tarvitaan yleislääkärin pätevyys, joka kaikilla suomalaisilla lääkäreillä on erikoisalasta huolimatta. Kirurgian erikoisala on tietenkin tapaturmien jatkohoidossa luonnollisin, mutta jääkiekkoilijat tarvitsevat myös mm. ihotautien, radiologian, silmätautien, sisätautien, infektiosairauksien, psykiatrian, lastentautien, lastenkirurgian sekä hammaslääkärien palveluja.

 

Suomen Jääkiekkolääkäreihin kuuluu ulkojäseninä myös fysioterapeutteja, joiden palvelut ja ohjeet ovat tärkeät, paitsi vammojen hoidossa, niin myös niiden ehkäisyssä. Lihashuollon järjestäminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aktiiviselle urheilijalle ennalta ehkäisee lukuisat lihasrevähtymät ja nivelkivut. Perusta lihashuollon järjestämiselle täytyy luoda jo varhaisessa juniori-iässä, jolloin omaksutaan monipuolisen liikunnan ja venyttelyn hyödyt. Aivan liian usein varhaisessa teini-iässä oleva kiekkoilija joutuu lopettamaan orastavan uransa selkäkipujen ja nivuskipujen vuoksi.

 

Suomen Jääkiekkolääkärit ry on jääkiekkoilun parissa työskentelevien lääkäreiden ja fysioterapeuttien oma yhdistys. Sen jäsenet haluavat olla mukana alueellisissa ja seuratason koulutustilaisuuksissa luennoimassa ja oman alansa asiantuntijana. Yhteydenotot esim. puheenjohtajan kautta.

 

Kirjoittajat:

Hannu HirsimäkiLTLastentautien erikoislääkäri

Fysioterapeutti

Urheilulääkäriasema Clinisport, Turku

Suomen Jääkiekkolääkärit ry,  puheenjohtaja

Jouko Mölsäliikuntalääketieteen ja yleislääket.erikoislääkäri, työterveyslääkäri

Liikunta-Fysio Oy

Jyväskylä