Keskivartalon stabiliteetti

with Ei kommentteja

Vahva keskivartalo mielletään usein lihaksikkaaksi pyykkilautavatsaksi, josta voidaan erottaa kaikkien tuntema, se kuuluisa sixpack.Fitness buumin myötä lehdet ovat täynnä toinen toistaan kireämpiä naisia ja miehiä, jotka paljastavat vatsansa ja pullistelevat lihaksiaan. Ulkokuori on vahva kuin betonimuuri, mutta mitä sen alla on, on asia erikseen.

Urheilussa kuormitus kohdistuu pääsääntöisesti kehon suuriin dynaamisesti työskenteleviin lihaksiin. Usein harjoittelu kohdistuukin näiden pinnallisten isojen lihasten harjoittamiseen. Jotta keho toimisi tehokkaasti ja taloudellisesti, eikä tukirakenteisiin, kuten selkärankaan, kohdistuisi ylimääräistä kuormitusta, tulisi kehon asentoa ylläpitävistä syvistä lihaksista pitää huolta ja harjoittaa niitä samoin kuin kehon suuria pinnallisia lihaksia.

Keskivartalo on iso toiminnallinen kokonaisuus, joka muodostuu selkärangasta, lantiosta, lonkkanivelestä, alaraajojen yläosista ja näiden alueiden lihaksista. Keskivartaloa pidetään voiman ja liikkeen keskuksena kehossa, sillä valtaosa tärkeimmistä raajoja liikuttavista ja stabiloivista lihaksista kiinnittyy keskivartalon alueelle. Keskivartalo tarjoaa tukea raajojen liikkeille, mikä mahdollistaa oikeanlaisen voimantuoton, liikehallinnan ja tarkkuuden suorituksessa.

Keskivartalon alueella sijaitsevien lihasten tehtävänä on tukea ja kontrolloida selän ryhtiä ja liikettä. Ne auttavat rangan stabiliteetin muodostumisessa, lantion hallinnassa ja kuormituksen jakamisessa tasaisesti suorituksen aikana. Kun keskivartalon alueen lihakset toimivat oikein, saadaan aikaan tehokas voimanjakautuminen ja voimantuotto, eikä rankaan kohdistu vääränlaista kuormitusta. Lihasten oikeanlainen yhteistoiminta takaa tuen selkärangalle, mikä on merkittävää selän alueen rasitusvammojen ennaltaehkäisyssä.

Keskivartaloa stabiloivalla harjoittelulla pyritään parantamaan vartalon asennon ja liikkeen hallintaa, minkä kautta optimaalinen voiman ja liikkeen tuottaminen, välittäminen ja hallinta mahdollistuvat lajisuorituksessa. Parhaimmillaan hyvän keskivartalon stabiliteetin myötä, keho pystyy mukautumaan ulkoisiin muuttuviin ärsykkeisiin korjaamalla vartalon asentoa automaattisesti.

Keskivartalon stabiliteettia parantamalla ennaltaehkäistään rasitusvammojen muodostumista. Heikolla kehonhallinnalla on todettu olevan selvä yhteys puutteelliseen suoritustekniikkaan, mikä altistaa urheilijan vammoille. Keskivartalon stabiliteettia kehittämällä urheilija pystyy parantamaan lajisuoritustaan ja tämän myötä kehittymään urheilijana.

Kehonhallintaa ja keskivartalon stabilitettia kehittäviä harjoituksia tulee löytymään viikon harjoite osiosta.