Urheilijankortisto on neuvolakortin tyyppinen kortistotietokanta joka on laadittu urheilijoiden tarkastuksia tekevän lääkärin henkilökohtaiseen käyttöön.

Kortiston ominaisuudet:   

Lääkäri kirjautuu sisään kaksivaiheisesti ensin järjestelmätunnuksilla, sitten käyttäjätunnuksilla.

Lääkäri luo tarkastamilleen urheilijoille tietokannan, johon kirjaa urheilijasta:

– perustiedot

– esitiedot (lääketieteelliset),

– lääkärintarkastustiedot,

– ryhti/liikkuvuustiedot (tämän osion voi myös fysioterapeutti täyttää),

– sairaustiedot (ei ole varsinainen sairauskertomustiedosto vaan lyhyt yhteenveto urheilijan sairauksista, esimerkiksi astma, allergiat, diabetes, epilepsia jne),

– tapaturmatiedot (sama lyhennelmä. kuin sairauksistakin),

– fysioterapeuttiset hoitotiedot (voi toimia tietojen välittäjänä fysioterapeuttien ja lääkärien välillä),

– laboratoriotiedot (esimerkiksi lääkärintarkastuksessa otetut lab-kokeet),

– sydänfilmin kuvatiedostona (on saatavissa vertailua varten käyttöön missä päin maailmaa tahansa),

– rokotustiedot

– palautteen lääkärintarkastuksesta ja liikkuvuustarkastuksesta urheilijalle ja valmentajalle

HUOM! Lääkäri kirjaa urheilijan tietokantaan ja antaa urheilijalle hänen tarvitsemansa tunnukset.

 

Fysioterapeutit voivat tilata omat tunnukset ja kirjautua omalle alueelle, josta voivat:

– tarkastella ja kirjoittaa fysioterapeuttisia hoitotietoja

– tarkastella ja kirjoittaa ryhti ja liikkuvuustarkastuksen tiedot

Yksintoimiva joukkueen fysioterapeutti eli YTJF – on joukkueessa ilman lääkärin tukea toimiva fysioterapeutti. Hänen tunnuksillaan on mahdollista normaalien fysioterapeutin oikeuksien lisäksi lisätä urheilijoita tietokantaan ja myös antaa palautetta liikkuvuudesta.

Urheilija voi lääkäriltänsä saamien tunnuksiensa avulla mennä omiin tietoihinsa, joissa hän voi:

– tarkastaa omat perustietojansa (osoitteet, puhelinnumerot yms)

– valita tietokannan luettelosta ne lääkärit, fysioterapeutit ja valmentajat, jotka pääsevät valikoituihin osiin urheilijan tietokannassa

– lukea lääkärin antaman palautteen, jossa osiot:

Lihastasapainossa huomioitavaa

Harjoittelussa huomioitavaa (voima, lonkat yms)

Laboratoriokokeissa huomioitavaa

Muita erityishuomioita (lääkitys, astma, allergiat, jatkotutkimukset jne)

Valmentaja voi tilata omat tunnuksensa ja tietokantaan kirjautumisen jälkeen voi:

– tarkastella niiden urheilijoiden, jotka ovat antaneet siihen luvan palautetiedostoista seuraavat osiot:

Lihastasapainossa huomioitavaa

Harjoittelussa huomioitavaa (voima, lonkat yms.)

Valmentaja voi palautteen avulla kohdentaa valmennusta ongelma-alueet huomioiden ja siten sekä tehostaa valmennusta, että vähentää valmennuksen terveysriskejä (esimerkiksi nopean kasvun vaiheen liian aikainen voimaharjoittelu)

 

HINNASTO

Lääkärintunnus 56 Euroa + ALV /vuosi

YTJF-tunnus 46 Euroa + ALV / vuosi

Fysioterapeutin tunnus 36 Euroa + ALV / vuosi

Urheilijantunnus 8 Euroa + ALV /vuosi

Valmentajantunnus, ei veloitusta

Maksut peritään tunnuksen tilauksen yhteydessä ilmoitetusta osoitteesta, esim. joko tunnuksen tilaajalta tai urheiluseuralta.

Urheilijantunnus peritään tarkastuksen tekijältä, urheilijan kortistoon lisänneeltä lääkäriltä, tai ilmoitetusta osoitteesta (esimerkiksi urheiluseuralta).

Tunnus on voimassa kalenterivuoden. Maksamaton tunnus inaktivoidaan ja sen saa aktiiviseksi myöhemmin tarvittaessa. Noin kerran vuodessa järjestelmä pyytää tunnuksien uudelleenaktivoimista. –

Suomen Jääkiekkolääkärit ry on liittänyt urheilijankortiston jäsenistönsä jäseneduksi. Kortiston käyttö on yhdistyksen jäsenille – sekä lääkäreille että fysioterapeuteille – maksuton.

 

Ota yhteyttä ja tilaa tunnukset!!

Hannu Hirsimäki, puh. 0400-326 723